Puur staat voor ondersteuning in het volledige HR proces. Van het uitschrijven van een vacaturetekst, het selecteren en rekruteren van de juiste medewerker, tot het opstellen van functieomschrijving, contract en het volledige onboardingtraject. Om op het einde van de maand de verloning in gelijk wel programma, vanuit een tijdsregistratiesysteem of manueel, foutloos te laten verlopen en de nieuwe medewerker zijn integratie bij de nieuwe werkgever optimaal te laten verlopen, begeleiden wij in functionerings -en evaluatiegesprekken.

http://www.puur.expert/

Wij gaan op zoek naar een zorgkundige

Als zorgkundige geef je de bewoners van ons woonzorgcentrum alle kansen om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten en te ontplooien gericht naar een betere oriëntatie en integratie in hun sociale omgeving. We zijn een kleinschalige WZC, waar aandacht is voor onze 63 bewoners.
We zijn voor onze bewoners op zoek naar een enthousiaste zorgkundige die zich thuis voelt in onze hartelijke en dynamische werkomgeving. 

Je staat samen met je team, onder leiding van een woonzorgcoördinator, in voor de uitvoering van de zorgende opdrachten in woonzorgcentrum SAMEN te Tielt. Je behartigt het dagelijks welzijn van de bewoners en helpt een thuis creëren waar het aangenaam en comfortabel is om te wonen.

Een greep uit het takenpakket:

 • Het creëren van een veilige thuishaven is vanzelfsprekend voor jou.

 • Je respecteert de eigenheid, behoeftes en privacy van de bewoner.

 • De zelfredzaamheid van onze senioren stimuleren is geheel jouw ding.

 • Je werkt mee aan een zinvolle dagbesteding en de levenskwaliteit van onze bewoners.

 • Je zal ondersteunen in de maaltijden van onze bewoners

 • Je observeert en herkent fysieke en psychosociale beperkingen bij de bewoner en signaleert deze binnen het zorgteam.

 • Voorstellen voor verbetering van de dienstverlening doe je spontaan.

 • Door jouw bijdrage krijgen onze senioren de kans om comfortabel ouder te worden.

Hierbij een link naar onze facebookpagina, waar je onze activiteiten met de bewoners kan zien:
https://www.facebook.com/WZCSamensiteTielt/

Dan maken we graag kennis!

 • Je hebt een diploma als zorgkundige 

 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden

 • Je vindt het belangrijk dat je respect en waardering krijgt voor jouw werk

 • Je vertoont een groot engagement naar onze bewoners en een actieve belangstelling voor ouderenzorg

 • Je staat graag ten dienste van anderen en je kan je flexibel opstellen

gewenste ervaring

geen ervaring

Welkom!

 • Je komt terecht in een multidisciplinair team waar je in een contract voor onbepaalde duur zal meewerken voor de zorg van onze bewoners.

 • Je zal minimum 19u/week werken of 38 u/week indien fulltime

 • Naast het baremaloon voorzien we maaltijdcheques en een fietsvergoeding in het pakket.

 • Je komt terecht in ons WZC waar je een belangrijke meerwaarde zal betekenen.

 • We organiseren tal van activiteiten met onze bewoners.

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz