Puur staat voor ondersteuning in het volledige HR proces. Van het uitschrijven van een vacaturetekst, het selecteren en rekruteren van de juiste medewerker, tot het opstellen van functieomschrijving, contract en het volledige onboardingtraject. Om op het einde van de maand de verloning in gelijk wel programma, vanuit een tijdsregistratiesysteem of manueel, foutloos te laten verlopen en de nieuwe medewerker zijn integratie bij de nieuwe werkgever optimaal te laten verlopen, begeleiden wij in functionerings -en evaluatiegesprekken.

http://www.puur.expert/

Wij gaan op zoek naar een verpleegkundige

Woonzorgcentrum SAMEN te Tielt is op zoek naar een gemotiveerde verpleegkundige die zich wil engageren binnen het zorgteam van ons woonzorgcentrum.

Wij staan voor een kwalitatieve zorg  met eerbied en oprechte liefde voor elke bewoner en we voeren een dynamisch beleid. Waardering, participatie, motivatie en vorming zijn hierin belangrijke pijlers.

Een greep uit het takenpakket:

 • Je staat samen met je team, onder leiding van een woonzorgcoördinator, in voor de uitvoering van de verpleegkundige opdrachten.

 • Je behartigt het dagelijks welzijn van de bewoners en helpt mee een thuis te creëren waar het aangenaam en comfortabel is om te wonen.

 • Wij bieden 63 individuele kamers aan met een comfortabel en aangepast interieur, met de mogelijkheid tot persoonlijke inrichting waar een persoonsgerichte aanpak heel belangrijk is.

Kijk gerust naar onze facebookpagina waar je tal van foto's en filmpjes kunt bekijken van alle activiteiten die we met en voor de bewoners organiseren:
https://www.facebook.com/WZCSamensiteTielt/

Ons WZC is op zoek naar een verpleegkundige die direct een contract van onbepaalde duur zal krijgen. Meer uitleg hierrond krijg je bij ons eerste telefonisch contact.

Dan maken we graag kennis!

 • Je bent afgestudeerd als verpleegkundige A1 of HBO5

 • Je kan je vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden

 • Je durft initiatief te nemen en je verantwoordelijkheid op te nemen

 • Je gaat respectvol om met bewoners en hun omgeving

 • Je bent een aangename collega om mee samen te werken

 • Je kan vlot met de PC en het MsOfficepakket overweg

gewenste ervaring

geen ervaring

Welkom!

 • Verloning volgens de geldige barema’s binnen woonzorgcentra

 • Diverse mogelijkheden tot vorming

 • Organisatie van diverse personeelsactiviteiten

 • Onmiddellijke indiensttreding

 • Naast het baremaloon voorzien we maaltijdcheques en een fietsvergoeding in het pakket.

 • Je komt terecht in een heel stabiel een aangenaam team waar je meetelt en je een belangrijke collega wordt voor ons

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz