Puur staat voor ondersteuning in het volledige HR proces. Van het uitschrijven van een vacaturetekst, het selecteren en rekruteren van de juiste medewerker, tot het opstellen van functieomschrijving, contract en het volledige onboardingtraject. Om op het einde van de maand de verloning in gelijk wel programma, vanuit een tijdsregistratiesysteem of manueel, foutloos te laten verlopen en de nieuwe medewerker zijn integratie bij de nieuwe werkgever optimaal te laten verlopen, begeleiden wij in functionerings -en evaluatiegesprekken.

http://www.puur.expert/

Wij gaan op zoek naar een financieel directeur.

De financieel directeur maakt deel uit van het directiecomité GVO en rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder. Hij/zij geeft leiding aan de centrale en decentrale financiële diensten en vertegenwoordigt het financieel - administratief departement in interne en externe overlegorganen. 

Een greep uit het takenpakket:

 • Definiëren, uitvoeren en optimaliseren van het financieel beleid op basis van de lange termijn strategische visie van de groep

 • Coördinatie, toezicht en procesoptimalisatie van het financieel-administratief departement

 • Concretiseren van het middelenbeheer door het voorbereiden van de begrotingsonderhandelingen en controlling activiteiten, contacten met de bedrijfsrevisor/commissaris en banken

 • Rapportage aan Directiecomités, Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen van de VZW’s

 • Ontwikkeling en beheer van rapportagetools

 • Inbreng in opbouw van nieuwe business cases voor een individuele voorziening of de groep 

 • Strikt opvolgen van diverse wetgevingen en de wijzigingen voor de praktijk 

Wat vinden wij belangrijk?

 • Je combineert een master in een economische richting met gedegen ervaring als leidinggevende in verschillende domeinen van het financieel beleid 

 • Je bent een uitgesproken netwerkfiguur die makkelijk contacten legt met de interne en externe stakeholders

 • Je beschikt over sterke coachende en communicatieve vaardigheden 

 • Wanneer je een spanningsveld detecteert tussen economische en strategische doelen, kan je alternatieve voorstellen formuleren 

 • Als lid van het directiecomité neem je initiatief en primeren voor jou de groepsobjectieven 

 • Je bent analytisch maar kan ook conceptueel en strategisch meedenken  

 • Je onderschrijft de waarden van GVO en draagt deze actief uit binnen en buiten de groep

 • Affiniteit met de gezondheidssector of ouderenzorg 

 • Je bent in staat je snel in te werken in complexe materie en VZW-wetgeving 

 • Je kan deze inhouden synthetiseren en op bevattelijke wijze presenteren 

 • Je kan vlot overweg met gangbare ICT-toepassingen  

gewenste ervaring

meer dan tien jaar ervaring

Welkom bij GVO!

 • Een boeiende en uitdagende functie met een grote eindverantwoordelijkheid

 • Maatschappelijk relevante functie in een professionele en dynamische groep 

 • Voltijdse functie van onbepaalde duur

 • Marktconforme verloning, overname relevante anciënniteit, bedrijfswagen, groepsverzekering, maaltijdcheques, netto bedrijfsvergoeding

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz